Uudised

PALUN TOETAGE HIIU STAADIONI LÄHIÜMBRUSE ELANIKKE OMA KODUKOHA KAITSEL

Hoolimata sellest, et Hiiu Staadioni piirkonna elanikud, kelle kodurahu hakkab juba lähemas tulevikus otseselt ohustama Hiiu staadioni rekonstrueerimine rahvusvaheliseks staadioniks pöördusid kohtusse ja kohus võttis kaebuse menetlusse, käib ehitus staadionil täie hooga.

Aga juba on Hiiu staadioni rekonstrueerimise II etapi projekt esitatud ehitusloa saamiseks. Kui ehitusluba peaks antama tähendab see seda, et viiel Nõmme koolil pole sporditundide pidamiseks Hiiule asja.

Korvpalliplats muudetakse  476 ruutmeetriseks 17 kohaga parklaks, aga ühtlasi võrk- ja korvpalliplatsiks. Kuidas see kooslus toimima hakkab, teavad ainult projekteerijad ja Eesti Jalgpalliliit.

Staadioni alalt kaovad nii kolm kaughüppekasti kui ka rannavõrkpalliväljak.

3871 ruutmeetril hakkab laiutama jalgpallurite harjutusväljak.

Harku tänavalt staadionile rajatakse asfalteeritud ligipääsutee ja parkla, kokku 1469 ruutmeetril roheala ja 7 elujõulise puu arvel.

Piki Harku tänavat rajatakse roheala arvel parkla 15 autole.

Staadioni värava ette tuleb, ka roheala arvel, kaks bussi parkimiskohta, sest FIFA nõuete kohaselt tuleb jalgpallurid tuua otse väravasse.

Lisaks näeb projekt ette kolme meetri kõrguseid pallipiirdeid.

Kui Nõmme-Mustamäe riikliku maastikukaitseala kõrval saab valmis tribüün, mis toob kohale 1500 vaatajat, on kindel, et kõik ümberkaudsed vaiksed tänavad muutuvad parklateks. Valguskoormus platsil kasvab 2 korda! Ning FIFA valgusnõuetele vastavalt rajatakse uued 25-meetrised prozektorimastid, mis hakkavad valgust paiskama üle 15-meetriste mändide latvade.

Kohalik kogukond ei loobu oma kodukoha kaitsmisest, vaid jätkab õiguse nõudmist, see tähendab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehituslubade tühistamise taotlemist kohtus.

Nõmme Tee Selts avas sihtotstarbelise arve Swedbankis  EE692200221084670109,  kogumaks annetusi, et kogukond saaks õiguskaitseks pöörduda kohtusse staadioni rekonstrueerimise II etapi vaidlustamiseks.

Iga annetus on oodatud!

Mis toimus

Eesti Pank austas Kadi Alatalu nimelise kutsega, kuid just Nõmme Tee Seltsi esindajana meie rahvuslinnule suitsupääsukesele pühendatud 2-eurose käibemündi esitlusele 12. mail 2023 PROTO avastustehases Noblessneri valukojas.

Iga aasta teisel laupäeval tähistab kogu maailm rahvusvahelist rändlindude päeva, tänavu oli see 13.mail. Meie pisike rahvuslind suitsupääsuke  on kartmatu rändaja, kes pesitseb ja oma pojad lendama õpetab aga just Eestis. Siia  jõudmiseks läbib linnuke 10 000 kilomeetri pikkuse lennu Lõuna-Aafrikast. Praegu on loendatud Eestis viiskümmend kuni sadatuhat paari, mis on aga poole võrra vähem kui sajand tagasi. Sellise vähenemise põhjuseks hindavad ornitoloogid talumaastiku asendumist suurpõldudega, vanade lautade ja aidaräästaaluste kadu ning intensiivset põldude-aedade väetamist kunstväetistega.

Suitsupääsuke vajab meie kõigi hoolt ja tähelepanu.

Suitsupääsukesega mündi kujundas Kaupo Kangro. Mündikaardi autor on Vladimir Taiger. Nii üks kui teine on väärt meistrite väärt töö. Eesti rahvuslinnuga miljon münti vermis Soome Rahapaja. Mündi emiteeris Eesti Pank.

Suitsupääsukese esitlus oli väärikalt korraldatud, seda juhtis “pääsukese kostüümis”  ehk valge maniskiga frakis Andres Torm, kes muu vajaliku jutu vahele hüüdis nagu pääsuke:”Vidiit, vidiit “! Mitte just laule pääsukesest, aga muid toredaid laule, laulis Mari Kalkun. 

Ametlik kõne oli Eesti Panga asepresidendilt Ülo Kaasikult ning oma põhimõtteid mündi lennukast -“pääsukese lendu” meenutavast kujundusest tutvustas mündi autor Kaupo Kangro.

Erilist tänu väärib Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu liige, kirjandusteadlane Elle-Mari Talivee väga toreda jutu eest pääsukesest linnuna, aga ka eesti suitsupääsukesest kui eesti kodude lemmiklinnust, ning meie rahvaluule ja -pärimuse tähtsast tegelasest.

Kogu esitlus pääsukese- mündist oli lihtsalt väga tore ja hariv!

Nõmme Tee Selts kui keskkonna eest seisev kodanike ühendus tänab Eesti Panka tähelepanu eest!

Teadaanne

Nõmme Tee Selts korraldab 23.mail 2022 kell 18.00 Nõmme Kultuurikeskuse kooriruumis (2 korrus) avaliku koosoleku teemal

Nõmmel toimunud looduskahjustustest (põhiliselt Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealaga seonduvalt)

Ettekandja Markus Johann Väli

Kõik huvilised on oodatud. Osavõtt tasuta. Vaata ka meie kodulehelt Keskkond – Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala.

Selgitustaotlus Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala tööde kohta

 15.märtsil 2022 esitasid Erakond Eestimaa Rohelised, Nõmme Tee Selts, Nõmme Seltside Koostöökoda ja Silja Saar Tallinna Linnavalitsusele, tema ametkondadele ja riigi Keskkonnaametile selgitustaotluse kaitsealal tehtavate tööde kohta.
Kirja võib lugeda menüüst Keskkond – Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala.

Nõmme üldplaneering, 23.09.2021

Tallinna Linnavolikogu oma otsusega 23.septembrist 2021 kehtestas Nõmme linnaosa üldplaneeringu. Tööd jätkus 20. aastaks.

Üldplaneeringu põhieesmärk on suunata Nõmme linnaosa arengut selliselt, et säiliks ka edaspidi Nõmme kui metsalinna miljöö, mille loob linnaosa hooneid ümbritsev looduslik männimets. Piirkondade eripära arvesse võttes on määratud kindlaks maakasutuse juhtfunktsioonid ja ehitustingimused. Eesmärgiks ei ole seatud üldist hoonestusstruktuuri tihendamist ja olemasolevate hoonete asendamist, vaid rõhk on kvaliteetse (elu)keskkonna säilitamisel, linnaruumi korrastamisel ja väärtuste rõhutamisel.

Saagi 6a detailplaneering kehtestatud. 12.august 2021

Pärast pikka vaidlust kohalike elanike (Vana-Pääsküla I Naabrivalvesektor ja Nõmme Tee Selts) ja Tallinna Linnavalitsuse vahel kehtestas Tallinna Linnavalitsus oma korraldusega Saagi 6a detailplaneeringu. Kahele elamukrundile on kavandatud ehitada väikeelamud.

Korralduse kohta esitati vaie, kuid Linnavalitsus oma korraldusega 11.augustist 2021 ei arvestanud selle vaides toodud argumentidega.

Tänupink Kadi Alatalule, 25.02.2021

Pühapäeval, 24. veebruaril avati Vana-Mustamäe tänaval tänupink Nõmme aktiivsele kogukonnaliikmele ja kultuuriajakirjanikule Kadi Alatalule.

Mälestusplaadi kinnitamisel pingile ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis, et Kadi Alatalu panust kogukonna elu parendamisele on raske ülehinnata. „Elupõlise nõmmekana on Kadi seisnud Nõmme väärtuste eest, milleks on roheline tasakaalus elukeskkond ning traditsioonide kandmine. Nõmme Tee Seltsi ühe eestkõnelejana on Kadi olnud heaks partneriks Nõmme linnosavalitsusele,“ rääkis Šillis.