Seltsist

       Aastatel 1997 – 2001 elasid Nõmmel Vana-Mustamäe tänava elanikud hirmu all, kuna levisid jutud, et nende vaiksele metsa äärsele tänavale ehitatakse  suur  ümbersõidu tee. See magistraaltee pidi tulema enam kui 4 km pikkuselt  Mustamäe astangu serval Rahumäelt Hiiuni piki endist kitsarööpmelise rongi raudteetammi. Ei ole kahtlust, et selline suur sõidutee  hävitanuks Nõmme olulise väärtuse –  metsa, rikkunuks praeguse puhkemetsa mõistliku kasutamise võimalused, suurendanuks männiku tallamiskoormust  ja ala reostust ning oleks toonud läbi Nõmme keskuse juurde uue autodevoolu. Ja lisaks –  rikkunuks kohalike elanike elamistingimusi ja vähendanuks nende kinnisvara väärtust. Seltsi astusid need nõmmelased, kes valutasid südant Nõmmele iseloomuliku männimetsa hävimise pärast ja Nõmmel väljakujunenud arhitektuuri ja elukeskkonna muutmise pärast. Elanikud pöördusid nii Nõmme Linnaosa Valitsuse, linnaametite  kui ka riigi juhtorganite poole, koguti sadade kaupa allkirju, kuid midagi ei aidanud. Ajalehes Nõmme Sõnumid  nimetas toonane linnaosa juhtkond murelikke elanikke “mingiteks grupeeringuteks”. Pärast tulutut abi otsimist linnaosa valitsuselt otsustati organiseeruda. 1998.a. sügisel kutsuti  Glehni lossis kokku rahvakoosolek, kus aktiivsemad kokkutulnud inimesed moodustasid Nõmme algatusrühma. Õige pea pärast seda koosolekut alustati mittetulundusühingu loomist.

     Nõmme Algatusrühma nime all tegutseti kuni MTÜ Nõmme Tee Seltsi asutamiseni 17.märtsil 1999.a. Selts registreeriti 9.aprillil 1999.a.

Nõmme algatusrühm

Helju Ader    –    kauaaegne Nõmme Gümnaasiumi geograafiaõpetaja, pensionär,

Kadi Alatalu – Eesti Televisiooni Aktuaalse Kaamera toimetaja, ajakirjanik,

Toivo Jürgens –  arhitektoonik,

Enn Kareda   –   SEI-Tallinn projektijuht,

Heiki Morna  –  endine Vabariikliku Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni insener,

Aivar Paloson –  bussijuht,

Arvi Sillam   –    endine  Eksperimentaalse Meditsiini Instituudi v.teadur, Ph.D.

Eha Sillam    –    geograaf, teeneline õpetaja,

Elga Sillaste  –   Nõmme Polikliiniku medõde,

Ivo Sillaste    –   endine Tarmeli autojuht,

Jüri Sillaste   –   ESS Turvafirma töötaja,

Sirle Sillaste  –   SAS Lennufirma administraator,

Eve Udal       –    vabakutseline arhitekt,

Andres Udal –     TTÜ Elektroonika Instituudi, vanemteadur, Ph.D.,

Lauri Vahtre –     Riigikogu ja Tallinna Linnavolikogu liige, ajaloolane, Ph.D.,

Helle Vilu    –     AS Bioexpert, projektijuht, geoloogiainsener,

Raivo Vilu   –     TTÜ  biokeemia õppetooli juhataja, Ph.D., professor

     Nõmmelaste vabatahtlik ühendus mittetulundusühing Nõmme Tee Selts on pühendunud Nõmme keskkonna ja nõmmeliku elulaadi kaitsmisele. Seltsi sündi kiirendas Nõmme Linnaosa Valitsuse demagoogiline suhtumine Vana–Mustamäe tänava võimalikku laiendamisse. Nõmme Tee Seltsi  mõneti eksitaval nimevalikul oli määrav meie pühendumine suure autotee ehitamise ära hoidmisel. Nõmme Tee Selts ei ole seotud Tallinnas asuva tänavaga Nõmme tee.

     Seltsi liikmete hulgas on 22 aasta jooksul olnud professoreid, tehnikateadlasi, insenere, õppejõude, ajakirjanikke, ajaloolasi kunstnikke, loodusteadlasi, keemikuid ja teiste alade esindajaid. Aja jooksul on seltsi liikmeskonda kuulunud 25 kuni 30 inimest.

      Nõmme Tee Selts on Eesti suurima ja kompetentseima keskkonnakaitsele  pühendunud organisatsioonide liidu Eesti Keskkonnaühenduste Koja –  EKO asutajaliige.

Seltsi põhikiri