Koostöö EKO-ga

     Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liikmeteks on 11 keskkonnaorganisatsiooni, sealhulgas Nõmme Tee Selts. EKO  on mittejuriidiline poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik, mis aitab keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile meile tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita. 2002. aasta kevadtalvel moodustasid kümme Eesti keskkonnaorganisatsiooni (s.h NTS) Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO). Seni on EKO liikmed teinud koostööd peamiselt Eesti metsandus-, põllumajandus- ja energiapoliitika ning planeeringute keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel.

     EKO eesmärgiks on jälgida ning mõjutada otsuseid ja protsesse järgmistes valdkondades: Eesti-sisene ja rahvusvaheline keskkonnapoliitika ja –õigus, olulise mõjuga kohalikud, üleriigilised ja rahvusvahelised keskkonnaotsused ja keskkonnakaitselise tegevuse rahastamine.

     Koja tegemisi saab lugeda interneti kodulehelt http://www.eko.org.ee