Kaitsealal tehtavad tööd

Ajavahemikus 3.-10. märts langetati Nõmme-Mustamäe Maastikukaitsealal – Sütiste ja Hüppetorni metsas – sadu põlispuid. Nõmme Tee Seltsi järelepärimisele vastas Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra 15. märtsil, et tööd kergliiklusteede rajamisel  on peatatud. Tegelikult on raadamine jätkunud. Seda kinnitavad 28.märtsil tehtud pildid Hiiu põlismetsas. Pildid allpool: