1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nõmme arengukava

Nõmme linnaosa arengukava (AK) koostamise algatas Tallinna Linnavolikogu 2007. aasta 20. septembri otsusega nr.224, kohustades Nõmme Linnaosa Valitsust  (NLV) leidma selle jaoks teostaja.

NLV korraldatud Nõmme linnaosa arengukava koostamise hankekonkursi võitis MTÜ Haldusjuhtimise Rakendusuuringute Keskus (HRK).

Arengukava koostamise I. etapil koostab MTÜ Haldusjuhtimise Rakendusuuringute Keskus (HRK, www.hrk.ee) olemasoleva olukorra analüüsi. Selleks kulub umbes kuu aega (umbes 12. novembrini 2007).

Selle analüüsi tulemused on lähtematerjaliks järgnevale teematoimkondade tööle.
Pärast teematoimkondade tööd läheb arengukava avalikule väljapanekule, mis toimub arvatavasti 2007. aasta detsembrikuus.

HRK kajastab Nõmme arengukava koostamise alast tegevust oma Nõmme arengukavale pühendatud Internetilehekülgedel www.hrk.ee/index.php/18034/. Seal on toodud ka kontaktandmed, kuhu kõik saavad juba olemasoleva olukorra analüüsi etapis oma ettepanekuid esitada.

Arengukava teostamise juures on ametlikuks aluseks Tallinna Linnavalitsuse poolt koostatud lähteülesanne (originaalkujul MS Word doc failina HRK Internetilehekülgedelt, või soovi korral modifitseeritud kujunduses MS Word doc või html-versioon).


I n f o a l l i k a d :
Tallinna linna 19.10.2007 teade  Algas Nõmme linnaosa arengukava koostamine
Nõmme Linnaosa valitsuse teadaanne