1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Küsitlus 2000

Nõmme elanike eelistused

Nõmme Tee Selts korraldas märtsi lõpus ja aprilli algul küsitluse mõnede Nõmmele väga oluliste otsuste täpsustamiseks. Küsitluslehed jaotati ühtlaselt kõigis Nõmme asumites. Avaldame 144 nõmmelase vastuste esialgse kokkuvõtte looduskaitse, liikluse ja Nõmme iseseisvuse kohta. Vastused on järjestatud poolt- / vastuhäälte protsentide alusel.

1.    Nõmme peab jääma looduslähedaseks aedlinnaks – säilib kõrghaljastu, sama asustustihedus ja majade kõrgus, väheneb transiitliiklus:  97/1.
2.    Moodustada Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala:  96/1.

3.    Korrastada Vabaduse puiestee (sadevee-kanalisatsioon, äärekivid, bussitaskud, ärapöörderajad):  92/1.
4.    Vähendada Vabaduse puiestee liikluskoormust: 81/6.
5.    Rajada Vabaduse puiesteele alternatiivne transiitliikluse tee Pääsküla raba lõunapoolsesse serva olemasolevale teetammile, mis ühendaks Männiku tee Pärnu maanteega (skeemil teelõik nr 5):  69/11.
6.    Korrastada Vabaduse puiestee (p. 3) koos selle laiendamisega 1-1,5 m võrra (kaherealine tee + ärapöörderead = kokku kuni 4 sõiduriba):  40/2.

7.    Nõmmest idapoolt mööduva transiitliikluse suunamine piki Viljandi maanteed: 49/1.
8.    Nõmmest läänepoolt mööduva transiitliikluse suunamine piki Paldiski maanteed (skeemil teelõik nr 1-2): 51/0.

9.     Nõmme linna taastamine:  28/46.
10.     Nõmme linnaosal otsustav hääl planeeringute algatamisel ja kehtestamisel: 77/1.
11.    Nõmme linnaosal otsustav hääl eelarve koostamisel:  61/1.

Vastused näitasid, et looduskaitse küsimustes on nõmmelased väga üksmeelsed. Liikluse ja Nõmme iseseisvuse variantide hindamiseks on vaja  täiendavat informatsiooni. Kindlalt võib aga väita, et elanikud nõuavad Nõmmet läbiva transiitliikluse vähendamist ning suuremat otsustamisõigust Nõmme planeerimisel ja majandamisel. Tallinna Linnavalitsuse poolt Nõmme prioriteedina nimetatud Vabaduse puiestee neljarealiseks liiklusmagistraaliks ümberehitamist toetas vaid 3% vastanuist.
Kolmandik küsimustele vastajaist tegi täiendavalt mitmesuguseid ettepanekuid Nõmme arendamiseks või konkreetsete probleemide lahenadamiseks. Nendest anname ülevaate NS järgmises numbris, pärast vastuste põhjalikku analüüsi. Täname südamest kõiki vastajaid.

Nõmme Tee Seltsi juhatus.