1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Harku metsa kaitse

Harku metsa kaitsega on Nõmme Tee Seltsi tegevus olnud seotud kogu Seltsi olemasolu aja jooksul, sest  Harku mets moodustab Nõmme ja selle ümbruse metsade vööndist kõige suurema ja arvestatavama osa. Ühtlasi on see nii Nõmme linnaosale kui naaberlinnaosadele ja valdadele põhiliseks puhkuse veetmise ja tervisespordi harrastamise kohaks.

Harku metsa teeb eriti haruldaseks asjaolu, et temas on esindatud Eestis üldse esinevast ligi 30-st metsa kasvukohatüübist peaaegu kõik tüübid (27). Euroopa Liidu vääriselupaikadest on siin esindatud 5 tüüpi (so põlismetsad või põlismetsadele lähedased loodusmetsad). Harku liivaluidetest moodustunud Harku mäed vahelduvad järsult rabade ja sooäiludega, mis tingib vaheldusrikka taimestiku. Harku rabametsas leidub hulgaliselt kaitsealuseid taimi, seal pesitsevad kullilised ning rändel peatuvad veelinnud.

Põhimõttelise ettepaneku moodustada Harku metsa kaitseks Harku metsa riiklik maastikukaitseala tegid 5 keskkonnaorganisatsiooni juba 2005. aastal. Keskkonnaminister suhtus ettepanekusse positiivselt. Kaitseala moodustamise poolt on pidevalt seisnud Nõmme linnaosa kohalik omavalitsus.

Seadusekohaselt vormistatud kaitseala moodustamise ettepanek esitati Nõmme Tee Seltsi ja MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn poolt Harjumaa Keskkonnateenistusele 27.jaanuaril 2009.

Harku metsa kaitsele on pühendatud mitmeid artikleid:
http://www.tallinnapostimees.ee/?id=76129
http://www.tallinnapostimees.ee/?id=72942
http://www.tallinnapostimees.ee/?id=73033

 

Järgnevast leiate linke Harku metsa kaitsega seotud Nõmme Tee Seltsi ja nõmmekate tegevust puudutavatele internetilehekülgedele.

- Nõmme Tee Seltsi materjale Riikliku Kaitseala moodustamise kohta:.
1. Avaldus möödasõidutee ehitamise vastu 19.01.2009  (pdf).
2. Keskkonnaministeerium  toetab Harku metsa kaitse alla võtmist 26.05.2005  (pdf).
3. Keskkonnaministeerium ei luba sõiduteed läbi Harku metsa 07-04-2005  (pdf).
4. Pealinn loodus- ja inimsõbralikuks - seltside kiri 18.04.2005  (doc).

- Kalju Kuuli internetilehekülg Harku metsa kaitsest Nõmme elanike poolt -  http://www.hot.ee/Harkumets/.