1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nõmme planeerimine

Nõmme planeerimist teostab

Tallinna linnavalitsuse linnaplaneerimise Amet (LPA).

LPA põhitegevused on järgmised:

Tallinna linna üldplaneering  http://www.tallinn.ee/ehitus/g4843.

Linnaosade üldplaneeringud (http://www.tallinn.ee/ehitus/g6448),

s.h.

Nõmme linnaosa üldplaneering

(planeeringu tööversioon 25.11.2009), koosseisus
- Seletuskiri
- Joonis 1. Maakasutusplaan
- Joonis 2. Liiklus
- Joonis 3. Kergliiklusteed ja rohealad
- Nõmme miljööväärtuslik ala.

 

Ehitus ja planeeringud Nõmmel

Nõmme linnaosa arhitekt on Ene Tomson. Kuni 2008. aastani oli Nõmme linnaosa arhitektiks Anne Siht.

Tallinna linnavalitsuse lehekülg http://www.tallinn.ee/nomme/g6802

Nõmme linnaosa ehitusmäärus http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=98165

 

Pärnu maantee Nõmme ja Pääsküla eritasandiliste raudteeületuskohtade eelprojektid:
Arendaja on Tallinna Linnavalitsus
Pojekteerija on konsortsium AS Teede Tehnokeskuse ja AAS "Transmost"
Otsustaja on Tallinna Keskkonnaamet.

Eelprojektide keskkonnamõju hindamine http://www.tallinn.ee/est/g3566s32639

Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
http://www.tallinn.ee/est/nomme/g6802s46983

Kanaliseerimiskava:   http://www.tallinn.ee/est/nomme/g6802s37739

 

Tallinna linnavalitsuses on kasutusele võetud teemaplaneeringu mõiste.

Käsil olevatest teemaplaneeringutest puudutavad Nõmmet järgmised:

- Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine.

- Tallinna rohealad.

- Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed.

 

Valik muid Tallinna Linnavalitsuse lehekülgi:

Linnaruumilise arengu (ilmselt mõeldud "arendamise") ettepanekud http://www.tallinn.ee/ehitus/g6843.

Linna areng http://www.tallinn.ee/ehitus/g6491