1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala

Nõmme-Mustamäe riiklik maastikukaitseala on loodud Nõmme elanike algatusena Nõmme Tee Seltsi organiseerimisel ning Harjumaa Keskkonnateenistuse toel. Kaitseala võeti riikliku looduskaitse alla 30. aprillil 2004. aastal Vabariigi Valitsuse määrusega. Sama aktiga kehtestati ka kaitse-eeskiri. Maastikukaitseala kehtestatud piirid on vaadeldavad kahel kaardil (vt lisatud failid allpool).

2005. aastal koostas AS Bioexpert Harjumaa Keskkonnateenistuse tellimusel Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2007-2011 (KKK), mis on keskkonnaministri poolt kinnitatud 2007. aastal (KKK lisad vaata vasakult menüüst "kaitsekorralduskava" alt).
Kaitsekorralduskava koostamise käigus tehti erinevate teadlaste-uurijate poolt mitmeid loodusuuringuid, mis andsid palju uut informatsiooni kaitseala loodusväärtuste, aga samuti loodusele avalduva inimmõju kohta; kaitsekorralduskavas on esitatud ülevaade ala geoloogiast ja taimestikust-linnustikust, sealt leiab palju pildilist ja graafilist materjali. KKK-s on tabelivormis esitatud kaitsealal vajalikud kaitsealased tööd, nende maksumus ning teostamise aeg. KKK materjale võib viitamisel kasutada.