1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nõmme Algatusrühmast

Aastatel 1997 - 2001 toimus Nõmmel elanike äge võitlus nn Nõmme möödasõidutee rajamise vastu. See magistraaltee pidi tulema enam kui 4 km pikkuselt piki Mustamäe astangu servaala. Metsa läbiv tee pidi kulgema Rahumäelt kuni Hiiuni piki endist kitsarööpmelist raudteetammi. Sõidutee oleks hävitanud Nõmme olulise väärtuse, metsa, rikkunud praeguse puhkemetsa kasutamise head võimalused, tõstnud mitmeti ala reostuskoormust ning oleks toonud Nõmme keskusesse juurde uue autodevoolu.

Elanikud koostasid mitmeid kirju linnaosa, linna ning riigi juhtorganitele, koguti sadade kaupa allkirju, kuid midagi ei aidanud. Nõmme kohalikus ajalehes kutsuti elanikke linnaosa valitsuse esindajate poolt "mingiteks grupeeringuteks". Siis otsustati organiseeruda. 1998.a. sügisel kutsusid elanikud Glehni lossis kokku rahvakoosoleku, kus otsustati aktiivsematest inimestest moodustada Nõmme algatusrühma, mis hakkaks ette valmistama mittetulundusühingu loomist.  

Samal ajal jätkati intensiivselt võitlust möödasõidutee rajamise plaanide vastu. Korraldati nn kodanikualgatus - tee vastu ehk metsa kaitseks koguti 3700 allkirja (üle 1% Tallinna hääleõiguslikest elanikest) ning esitati otsuse eelnõu linnavolikogule ja linnavalitsusele, taotledes möödasõidutee planeerimise lõpetamist, selle asemele laiaulatusliku maastikukaitseala moodustamist ja kaitseala piiride ettepaneku Tallinna loodavale üldplaneeringule kandmist. 2001. aasta algul võetigi Tallinna üldplaan 2010 vastu, kus möödasõiduteed enam plaanil ei olnud ning maastikukaitseala piiriettepanek oli lülitatud üldplaani koososeisu.

Algatusrühma nime all tegutseti kuni MTÜ Nõmme Tee Seltsi asutamiseni 17.märtsil 1999.a. Selts registreeriti  19.aprillil 1999.a.

Sellesse aktiivsete inimeste rühma, Nõmme algatusrühma, kuulusid (antud on ka inimese tööala neil aastatel):

Helju Ader - Nõmme Lastepolikliinik, registraator, pensionär,
Kadi Alatalu - Eesti Televisiooni Aktuaalse Kaamera toimetaja, ajakirjanik,
Toivo Jürgens - arhitektoonik,
Enn Kareda -  SEI-Tallinn projektijuht,
Heiki Morna - end. Vabariikliku Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni insener,
Aivar Paloson - bussijuht.
Arvi Sillam - end. Eksperimentaalse Meditsiini Instituudi vanemteadur, Ph.D., pensionär,
Eha Sillam - end. geograaf, teeneline õpetaja, pensionär,
Elga Sillaste - Nõmme Polikliiniku medõde,
Ivo Sillaste - end. Tarmeli autojuht, pensionär,
Jüri Sillaste - ESS Turvafirma……..,
Sirje Sillaste - SAS Lennufirma piletimüüja-administraator,
Eve Udal - vabakutseline arhitekt,
Andres Udal - TTÜ Elektoonika instituut, vanemteadur, Ph.D.,
Lauri Vahtre - riigikogu ja linnavolikogu liige, ajaloolane, Ph.D.,
Helle Vilu - AS Bioexpert, projektijuht, geoloogiainsener,
Raivo Vilu - TTÜ biokeemia õppetooli juhataja, Ph.D., professor,