1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Keskkonnakaitse


Nõmme Tee Selts seisab eelkõige linnahaljastuse säilimise eest nii Nõmmel kui ka Tallinnas laiemalt. See tegevus on eelkõige kajastunud planeeringuvaidlustes osalemises, mille kohta on täpsem ülevaade kodulehe artiklites.
Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liikmena võtab Selts jõudumööda osa ka üle-eestiliste keskkonnaküsimuste lahendamisest.

Henn Pärn - ettekanne "Harku metsa puistud"  (pdf)
Harku metsa kaart
Harku metsa ekspertiis (pdf)